Chi bi (Red Clief) (2008)
CHI

Produit par Terence Chang, Sanping Han & John Woo Réalisateur John Woo
Musique Tarô Iwashiro